Priser på byggmaterial faller

Det är prutläge för byggarnas inköpare. ”Vi ser ett dramatiskt ras på priserna när det gäller betongstommar. Även armering och stål har gått ner kraftigt, däremot stretar fortfarande leverantörerna på fasadarbeten och installationer emot och håller sina prisnivåer”, säger Patrik Arengård, Järntorget Bygg.


Allt behöver inte vara negativt med den globala finanskrisen. En pluspoäng är fallande materialpriser. Nu – i SCBs senaste mätning – börjar ett trendskifte synas.

Mellan september och oktober sjönk byggmaterialpriserna med 0,5 procent. Kostnaderna för dieselolja och lastbilstransporter föll med 8,6 respektive 2,6 procent.

Kostnadsläget för löner och maskiner var oförändrat samtidigt som byggherrekostnaderna (räntor, kreditiv, projektering) sjönk med drygt 3 procent och bakom detta döljer sig fallande räntekostnader med drygt 15 procent.

På årsbasis – oktober 2007 till oktober 2008 – sticker dock vissa varugrupper ut rätt dramatiskt. Priserna på armeringsjärn har ökat 44 procent på ett år och övriga stål- och järnprodukter med drygt 19 procent. Men inom den här typen av produkter där priserna sätts till stor del på världsmarknaden är också nedgången tydligast just nu. Den senaste månaden har priserna på armeringsstål rasat 7,2 procent och övriga järn- och stålprodukter med drygt 3 procent. Den sektor som tvärnitar just nu är som bekant bostäder och prisfallen just nu följer tågordningen i bostadsprojektens byggskeden. Om några månader när volymerna minskar för ”inkromet” lär priserna dala för gips, målning, golv, snickerier och installationer.

-Vi ser ett dramatiskt ras på priserna när det gäller betongstommar. Även armering och stål har gått ner kraftigt, däremot stretar fortfarande leverantörerna på fasadarbeten och installationer emot och håller sina prisnivåer, säger Patrik Arengård, Järntorget Bygg.

Järntorget är en mellanstor byggare i Stockholmsregionen – med en omsättning på drygt 430 Mkr och 100 anställda – och förutsättningarna just nu är rätt tuffa. Mer än hälften av omsättningen i dagsläget kommer från bostadsproduktion och merparten av den sker i egen regi. För tillfället är ett 100-tal lägenheter i produktion, men sedan är det stopp.
Järntorget startar inga nya egna projekt. Just nu ser man ett prisras på betongstommar och räknar med att inredningsleverantörerna inom kort kommer att följa efter.

-Allt stannade av väldigt fort på bostadsmarknaden. Snart kommer leverantörerna och står på knä för oss. Om ett halvår har vi nya desperata, prissänkande grupper som målare och köksleverantörer För ett år sedan var det tvärtom, säger Patrik Arengård.

Patrik Arengård menar att det till för bara någon månad sedan var ”ockervarning” på marknaden, åtminstone i Stockholm. Järntorgets lösning blev att söka sig till nya inköpsmarknader som Baltikum, Tyskland och Polen.

-Det har fungerat bra. Det har till och med varit lönsamt för oss att köpa och köra hit betongstommar från Tyskland. Men just nu ligger vi lågt. Vår konkurrensfördel med att importera från utlandet försvinner till stor del genom den fallande kronkursen, säger Patrik Arengård.
Även hos Veidekke Entreprenad noterar man ett trendskifte när det gäller prisbilden

-Det är ett ganska dramatiskt prisfall. När det gäller armeringsjärn så har priset rasat 10 procent, kanske mer, på ett par månader. Generellt är de flesta varuslag på väg ner. Det är köparens marknad, till skillnad från för ett år sedan, och frågan är om man ska utnyttja läget eller vänta. Det är inte helt givet, det finns en risk, säger Leif A Peterson, inköpschef på Veidekke Entreprenad.

Men han pekar också på att det finns produkter som går motströms. Veidekke upplever, åtminstone på Stockholmsmarknaden, att gipsskivor gått upp (4-6 procent) liksom stålprofiler (10-15 procent).
JM beskriver också förändringen som ”dramatisk” och när det gäller utvecklingen för armeringsjärn närmast som en berg-och-dalbana där priserna under våren steg med 80 procent, för att sedan rasa snabbt neråt. Utfallet för rullande tolv månader blir enligt JMs beräkningar en ökning på ungefär 20 procent.

-Det slår även igenom indirekt på våra inköp av exempelvis betongprefabprodukter, som nu sänker sina priser efter tidigare prishöjningar, Armeringsjärn är ”skrotbaserad”. De övriga stålprodukterna är mer kopplade till järnmalm och kokspriserna och följer priserna på världsmarknaden på ett annat sätt, säger JMs inköpschef Gunnar Josefson.

– EU har ögonen på Kina när det gäller stål. Det finns tecken på att Kina kan försöka dumpa stålpriserna. En annan råvara på världsmarknaden är sågade trävaror. Där steg priserna dramatiskt under 2007, men har sedan rasat och priserna stannat upp på lägre nivåer. Ryssland har sänkt exporttullarna på rundtimmer som kan påverka kommande priser på trävaror. För närvarande är det överskott på sågade trävaror i Sverige
JM räknar också med att fraktpriserna, där det tidigare varit kapacitetsbrist, är på fortsatt väg neråt.

-Vi har direktkontakt med åkerier och känslan är att priserna är på väg neråt. Vi förväntar oss även prissänkningar på flera större byggmaterialgrupper, men de stora oligopolen verkar ha svårt att inse hur marknaden ser ut i dagsläge. Det går för närvarande trögt att få dem att sänka priserna till rätt nivå. Men generellt sätt har den dyrare euron har inte påverkat priserna på importerat material med anledning de allmänna prissänkningarna, säger Gunnar Josefson.

Källa