Är det skadligt med mögel i bostad?

Kopplingen mellan mögel i bostäder och astma och allergier kan vara överdriven. Just nu pågår ett omfattande forskningsprojekt i Värmland där man ska studera 6.000 mammor och deras barn.


– Ingen forskning stöder entydigt att mögel och fukt är enda orsaken till ökade alleriger och astma i befolkningen, säger Carl-Gustaf Bornehag, docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

På onsdagen håller riksdagen en utfrågning om sjuka hus och hälsa. Bland deltagarna finns den amerikanske läkaren Dorr G Dearborn som forskat om mögelexponering. Han har varnat för att mögel- och fuktskadade hus ligger bakom flera kroniska sjukdomar.
Annons:

– Svenska politiker bör vara försiktiga. Det är tydligt att riskgrupper som astmatiker, människor med dåligt immunförsvar som cancerpatienter är extra utsatta.

Men nu ifrågasätts kopplingen mellan mögel och fukt i bostäder och astma och allergi.

– Vi har varit övertygade om att det handlar om enbart mögel, men egentligen har vi ingen aning om hur starkt sambandet är. Det är inte sunt att bo i ett fuktskadat hus, men ökningen av sjukdomar kan inte enbart bero på sjuka hus, säger Carl-Gustaf Bornehag.

I studien ”Bostad barn hälsa” hittade forskarna ingen given koppling mellan fukt, mögel och sjukdomarna.

– Vi var övertygade om att mögel var problemet, men i stället hittade vi hormonstörande ämen som ftalater eller flammskyddsmedel, säger Bornehag.

Just nu rekryteras 6.000 mammor och barn till den omfattande Selmastudien som görs vid Karlstads universitet.

– Vi har missat hur mammor, foster och spädbarn utsätts för kemikalier, säger Bornehag.

Källa