Stort anslag till forskare bakom genomskinligt trä

Nu har tio svenska forskare fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet. En av dem är professor Lars Berglund på KTH som tillsammans med forskarkollegor erhåller 2,5 miljoner euro fördelat över åren 2017 till 2022.

Det handlar utlysningen Advanced Grant, en prestigefullt anslag som många forskare gärna vill få men endast de bästa erhåller. Fortsätt läsa