Ta reda på allt om huset innan du köper det

Använd den här checklistan för att försäkra dig om att du har tagit reda på allt om huset du tänker köpa.

*
Är säljaren verkligen ägare till huset? Kontrollera lagfart och pantbrev.
*
Hur ser detaljplanen ut för området där huset ligger? Nya byggnader i närheten, planerade vägbyggen mm.
*
Finns bygglov för eventuella tillbyggnader och andra ändringar som gjorts på huset? Kontrollera med stadsbyggnadskontoret.
*
Beställ en överlåtelsebesiktning och kontrollera vilka typer av undersökningar som ingår i den besiktningen. Besiktningsman hittar du hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund.
*
Var med på besiktningen och fråga ut säljaren om eventuella riskkonstruktioner, om- och tillbyggnader samt underhåll av huset.
*
Läs protokollet från överlåtelsebesiktningen noga.
*
Behövs en utvidgad kontroll av riskkonstruktioner?
*
Behövs en fuktmätning någonstans?
*
Behöver man ta hål någonstans för att se vad som finns bakom?
*
Hur fungerar husets elsystem? Använd Byggahus checklista för el vid husköp, eller anlita behörig elektriker för besiktningen.
*
Hur fungerar vatten och avlopp? VVS-konsulten besiktigar.
*
Hur fungerar värmesystemet? VVS-konsulten besiktigar.
*
Finns det eldstad och skorsten? Skorstensfejarmästaren besiktigar.
*
Hur ser tomtmarken ut i övrigt? Besiktningsman från BEUM besiktigar.
*
Finns det förhöjda halter av radon i huset?

Källa