Bostadsbyggandet ökar

Bostadsbyggandet ökar i rask takt. Men än är det långt kvar till en volym där man täcker upp för befolkningsökningen och behovet av att ersätta äldre bostäder.

STOCKHOLM. – Man ser i byggbolagens delårsrapporter att det är på rätt väg nu. Och det är bostadsmarknaden som drar, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges byggindustrier.

Tisdagens delårsrapport från NCC och tidigare kvartalssiffror från konkurrenterna Skanska och JM bekräftar sammantaget denna bild, enligt Isaksson.

NCC:s vd Olle Ehrlén lyfter i en kommentar fram samma faktor.
”NCC har i år startat betydligt fler bostäder än föregående år, framförallt i Sverige, Tyskland och Finland”, konstaterar han.

På nio månader handlar det för NCC:s del om ett lyft på 41 procent jämfört med samma period i fjol, upp till drygt 3 000 nya bostäder.

Lyftet, såväl för den svenska byggbranschens som för NCC:s del, sker dock från en väldigt låg nivå. Finanskrisen och recessionen slog ut många bolags vilja att satsa på nya bostäder, medan man på anläggningssidan fick draghjälp av stödprogram för offentliga investeringar, som nu håller på att fasas ut.

Dessutom kan man enligt Isaksson notera att det svenska bostadsbyggandet inte ens täcker hälften av det underliggande behov som finns, beräknat utifrån befolkningsökningen och behovet av att ersätta äldre och uttjänta bostäder.

Han bygger sin beräkning på att en bostad håller i 100 år och att befolkningen ökar med cirka 15 000 nya hushåll per år. För att täcka upp för detta krävs varje år 55 000–60 000 nya bostäder.

Det begränsade bostadsbyggandet i Sverige under de gångna 20 åren är i själva verket, i kombination med den stadiga befolkningsökningen, en avgörande orsak till de kraftiga prislyft på villor och bostadsrätter som fortsatt genom åren av finanskris och recession.
– Vi har väldigt hög efterfrågan på bostäder, framförallt i storstäderna, men också i andra centralorter runt om i landet. Då är det naturligt att priserna på bostäder där trycks uppåt, säger Isaksson.

Källa